Torsdags klubben på Skagstad

Torsdags klubben på Skagstad er en sosial møteplass for hjemmeboende.

Dette er ett dagtilbud  for hjemmeboende, hver torsdag på Skagstad gård. Det er Ketil og Eva som driver tilbudet, og følger skoleruten. Frivilligsentralen ordner med sjåfører og brukere i samarbeid med hjemmesykepleien. Brukerne er storfornøyd når de er på Skagstad og deltar aktivt i matlaging og på aktiviteter.

2020 © Steigen frivilligsentral