Retningslinjer for frivillige

Alle frivillige må forholde seg til nasjonale og lokal retningslinjer som gjelder for å bidra til å redusere smittespredning i Lokalsammfunnet.

Alle frivillige må forholde seg til nasjonale og lokale retningslinjer

som gjelder for å bidra til å redusere smittespredning i lokalsamfunnet.

I tillegg til Steigen Kommune, Nordfold røde kors, Leiranger Røde kors, Steigen røde kors hjelpekors, Bygdekvinnelaget, Leiranger Sanitetsforening,Leinesfjord og Bogen og omeng Grendelag er det mange som har meldt seg som frivillig over hele kommunen.

Det er innført strenge restriksjoner og smitteverntiltak for å hindre spredning av koronaviruset, skal disse nå frem må alle ta ansvar og forholde seg til de retningslinjer som gjelder. Gjennom å benytte seg av gode hjelpere og ikke bryte reglene for karantene og isolasjon, vil man bidra til å senke risikoen for smittespredning i lokalsamfunnet, og de frivillige må gjøre det de skal på en måte som gjør at smittebarrierer ikke brytes.

Alle frivillige skal ha signer https://frivilligsentral.no/taushet   ,enten gjennom Røde kors, Saniteten eller Steigen frivilligsentral.

Det kreves ikke medlemskap i noen frivillig organisasjon for å bidra, men aktiviteten organiseres gjennom Steigen frivilligsentral, Røde Kors og Saniteten.

De frivillige skal ikke:

  • Selv være innenfor risikogruppen- alle har et selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt de bør bidra som frivillig
  • Sitte i karantene eller isolasjon (gjelder ikke telefonvenner)
  • Ha symptomer på sykdom (gjelder ikke telefonvenner)
  • Foreta helsefaglige vurderinger
  • Ha fysisk kontakt med de som mottatt tjenesten som blir utført (ved handling skal varene settes på trappa)
  • Håndtere avfall

Disse retningslinjer er i tråd med nasjonale føringer for bistand fra frivillig sektor i forbindelse med korona arbeidet.

TUSEN TAKK til alle frivillige som bidrar, nå er det ekstra viktig at alle tar godt vare på seg selv og hverandre!

Oppdatert informasjon og nyheter finner man på https://www.steigen.kommune.no/ 
2020 © Steigen frivilligsentral