FRIVILLIGHETSPRISER

Prisen kan tildeles en person, en gruppe eller en forening som med sine ideer og pågangsmot har vist stor frivillig innsats for trivsel, livskvalitet og gode nærmiljø i kommunen. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultat av frivillig innsats.

                                                               Årets  Frivillighetspris 2017

    Årets frivillighetspris gikk til Ann-Merethe Willumsen og Truls Theting! De har engasjert seg

over mange år innen frivillig arbeid i Steigen. Det er et spekter fra Steigen Sagaspill,

musikk korps, Vonheim, Kystfolkets helg, GodNok festival og den nye kultursalen.

De evner ikke minst til å dra folk med seg i sitt engasjement rundt det frivillige kulturarbeidet

i kommunen. De har lagt ned utallige frivillige timer i sitt arbeid, og har vært med

å bidra til at kulturlivet blomstrer i Steigen. Gratulerer så masse !

 

Mobil 2017 1381

                                         Tidligere pris vinnere !

                                       2016 - Oddvar Kondradsen

                                       2015 - Røde Kors Bruktbutikken

                                       2014 - Eli Harildstad

                                       2013 - Sverre Henriksen

2020 © Steigen frivilligsentral